www.magvant.com www.finnedtubes.cn | English | 网站地图 | 联系方式 | 邮件 | 打印 | 收藏
magvant

IK-CHINA LIMITED

无锡世佳节能换热设备有限公司

magvant
首页
 

工作流程

询盘

技术确认

设计

生产

检验

交付

反馈

 
 
 
 
联系 Magvant 无锡世佳节能换热设备有限公司

电话: phone
传真: +86-510-68930106
邮件: info@magvant.com


www.magvant.com


技术交流 / 生产相关
tech@magvant.com


地址: 1. 江苏省无锡市惠山经济开发区 214187 联系人 高s

地址: 2. 申旭峰 +86-15618583167

 

 
搜索 >>

联系我们 >>
Phone: 
Fax: +86-510-68930106
E-mail: info@magvant.com

Technical communication
tech@magvant.com
Terms & conditions
Privacy statement